och energi!

FREDBERG MARINE ABva

Fredberg Marine AB är ett handels- och agenturföretag inom marin utrustning med över 40 års 
erfarenhet av produkter till fartyg. Exempel på utrustning: ankare & kätting från lager, fartygsfönster, 
dörrar & luckor, roder, vinschar, propellrar, däcksutrustning, fendrar, strålkastare samt livräddningsutrustning. 

Kontoret är beläget vid Klippan, i närheten av Älvsborgsbron.

För mer information eller förfrågningar kontakta oss gärna på 
nedanstående telefon/faxnummer eller mailadress.

Kontaktpersoner: Pehr Fredberg & Per-Olof Fredberg